Представяне на DEGREBE по време на семинар в София, България 

Published —

На 23.11.2022 г. в Launchee Center в София Димитър Христов и Димитър Филипов от КСГЗ и Станислав Червенков и Теодора Сотирова от CEED, взеха участие в семинар, организиран от CEED България.  

На семинара бяха представени целите и задачите, както и постигнатите резултати по следните три проекта: 

  • DEGREBE 
  • Fight Climate Change (FCC) 
  • Joint Venture  

Представените проекти бяха обединени от общата тема за социално и зелено предприемачество. 

Димитър Филипов разказа за целите на проекта Degrebe с акцент върху ролята на игровизацията и предприемаческите умения, необходими на зелената икономика. Бяха представени примерни казуси, взети от обучения и срещи по проектите Degrebe и FCC в Брюксел и Кипър. 

Димитър Христов представи проекта Fight Climate Change като част от неговата стратегия за разпространение и след това взе участие в дискусионен панел на тема „Перспективи за развитие на социално и зелено предприемачество в България и Европа“. На дискусията той изнесе презентация на тема „Зелено предприемачество – бизнес казуси”. По време на презентацията се проведе дискусия за приликите и разликите между традиционното и социалното предприемачество. Въз основа на наборите от инструменти, които в момента се подготвят по проекта FCC, той предложи дефиниция на термина „зелено предприемачество“ и постави на дискусионната маса темата за ролята на зеленото предприемачество в борбата с изменението на климата. По време на дискусията бяха представени два от събраните по този проект казуси и бяха показани два видеоклипа на тези представени компании. 

idec

idec