Multiplier event of Degrebe project in Hungary

Published —

Събитието по проект Degrebe в Унгария Асоциацията Kislépték организира професионално събитие на 21 февруари 2023 г. в Кечкемет, Унгария, в рамките на проекта DEGREBE Green Skills Development for Better Employability.  

Темата на събитието бяха новостите и предизвикателствата на Общата селскостопанска политика, свързани с изпълнението на целите на Европейското зелено споразумение.
По време на програмата експерти изнесоха презентации за ролята на зелените умения на пазара на труда, новата агроекологична програма, подкрепата за смяна на поколенията и развитието на знанията, както и дигитализацията на работата на пчеларите.
Събитието също така представи програмите на Асоциацията Kislépték, като например инициативите Honey Tasting и Experience Farmer.  

Експертните съветници получиха 4 кредита за участието си.

DEGREBE е проект, финансиран по програма Еразъм+, който има за цел да помогне на младите студенти и професионалисти, работещи в селскостопанския сектор, да развият своите зелени и трансверсални умения. 

Нашата цел е да дадем възможност на следващото поколение специалисти в областта на селското стопанство да изведат традиционните знания за селското стопанство в Европа на нови нива чрез иновативни практики.

За повече информация относно постиженията и зелените умения на проекта, следвайте Facebook страницата на проекта Degrebe или посетете уебсайта на проекта.

idec

idec