Multiplikační akce projektu Degrebe v Maďarsku

Published —

Sdružení Kislépték uspořádalo dne 21. února 2023 v maďarském Kecskemétu odbornou akci v rámci projektu DEGREBE Green Skills Development for Better Employability.

Tématem akce byly novinky a výzvy Společné zemědělské politiky související s naplňováním cílů Zelené dohody pro Evropu. Během programu odborníci vystoupili s prezentacemi o úloze zelených dovedností na trhu práce, o novém agroekologickém programu, podpoře generační výměny a rozvoje znalostí a o digitalizaci práce včelařů. Na akci byly také představeny programy sdružení Kislépték, jako jsou iniciativy Ochutnávka medu a Zážitkový farmář.

Odborní poradci obdrželi za svou účast 4 kredity.

DEGREBE je projekt financovaný z programu Erasmus+, jehož cílem je pomoci mladým studentům a odborníkům pracujícím v zemědělském sektoru rozvíjet jejich ekologické a průřezové dovednosti.

Naším cílem je umožnit příští generaci zemědělských odborníků, aby prostřednictvím inovativních postupů posunuli tradiční evropské zemědělské znalosti na novou úroveň.

Pro více informací o úspěších projektu a zelených dovednostech sledujte Facebook page projektu Degrebe nebo navštivte webové stránky projektu.

idec

idec