ROZVOJ EKOLOGICKÝCH DOVEDNOSTÍ PRO LEPŠÍ ZAMĚSTNATELNOST

DEGREBE je projekt financovaný programem Erasmus+, jehož cílem je pomoci mladým odborníkům a studentům v zemědělském sektoru rozvíjet jejich ekologické a průřezové dovednosti.

Jste pedagog? 

Máte v úmyslu prozkoumat možnosti gamifikace ve svých třídách

Jste specialista na budoucnost? 

Studujete nebo již pracujete v oborech souvisejících se zemědělstvím

Multiplier event of Degrebe project in Hungary

Prezentace DEGREBE na semináři v Sofii, Bulharsko 

DEGREBE jako případová studie inovativních metodik učení 

Vzdělávací, výukové a školicí aktivity 

1. společné školení personálu v Limassolu na Kypru

Úvodní setkání v Budapešti

Projekt DEGREBE č. 2021-1-HU01-KA220-VET-000024924 je spolufinancován programem Evropské unie Erasmus+.

Tyto webové stránky vyjadřují pouze názory autora a Evropské. Komise nemůže být činěna odpovědnou za jakékoli použití informací, které jsou v ní obsaženy.