Multiplikační akce projektu Degrebe na Kypru

Published —

Dne 15. února 2024 uspořádala společnost Dekaplus akci na podporu projektu DEGREBE a jeho výsledků. Akce se konala v hotelu Kapetanios Odysseia a cílovou skupinou byli pedagogové a školitelé, organizace podílející se na ekologických iniciativách/postupech a zemědělství.

Na programu akce byla prezentace výsledků projektu a diskuze mezi účastníky. Konkrétně během akce byly účastníkům představeny vzdělávací materiály DEGREBE, které byly vyvinuty jako vizuální román, a také klíčové koncepty, které lze nalézt v Příručce pro pedagogy.

Na multiplikační akci na Kypru se sešli zástupci cílových skupin a zúčastněných stran s cílem šířit koncepci a výsledky projektu, a podpořit tak jejich dlouhodobé přijetí.

idec

idec