Събитие за разпространение на резултатите в Кипър

Published —

На 15 февруари 2024 г. Dekaplus организира събитие за популяризиране на проект DEGREBE и резултатите от него. Събитието се проведе в хотел Kapetanios Odysseia с целева аудитория от преподаватели и обучители, организации, участващи в зелени инициативи / практики, и селското стопанство. 

Дневният ред на събитието включваше представяне на резултатите от проекта и дискусии между участниците.
По-конкретно, по време на събитието на участниците бяха представени образователните материали DEGREBE, които бяха разработени като визуален роман, както и ключовите понятия, които могат да бъдат намерени в Ръководството за преподаватели.

Събитието за мултиплициране в Кипър събра представители на целевите групи и заинтересованите страни с цел разпространение на концепцията и резултатите от проекта, като по този начин насърчи дългосрочното им приемане.

idec

idec