Свържете се с нас

Адрес:

Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 20, 2094 Hungary

Свържете:

Nora Kovesd – Project Manager

Имейл:

Проект DEGREBE № 2021-1-HU01-KA220-VET-000024924 е съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз.

Този уебсайт отразява възгледите само на автора и европееца. Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в него.