РАЗВИВАНЕ НА ЗЕЛЕНИ УМЕНИЯ ЗА ПО-ДОБРА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ

DEGREBE е проект, финансиран от Еразъм+, който има за цел да помогне на млади професионалисти и студенти в аграрния сектор да развият своите зелени и преносими умения.

Обучител ли сте? 

С намерение да проучите възможностите за игровизация в класната стая

Специалист на бъдещето ли сте? 

Работите или се обучавате в областта на аграрните науки

Multiplier event in Bulgaria

| idec | | Leave a Comment

DEGREBE Multiplier event in Czech Republic

| idec | | Leave a Comment

DEGREBE Multiplier event in Hungary

| idec | | Leave a Comment

The external testing of DEGREBE materials

| idec | | Leave a Comment

Multiplier event of Degrebe project in Cyprus

| idec | | Leave a Comment

DEGREBE | 4th PROJECT NEWSLETTER

| idec | | Leave a Comment

DEGREBE | 3-ти проектен бюлетин

| idec | | Leave a Comment

Transnational Partner’s Meeting in Piraeus

| idec | | Leave a Comment

DEGREBE: Joint Staff training in Prague

| idec | | Leave a Comment

DEGREBE | 2-ри ПРОЕКТЕН БЮЛЕТИН

| idec | | Leave a Comment

Проект DEGREBE № 2021-1-HU01-KA220-VET-000024924 е съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз.

Този уебсайт отразява възгледите само на автора и европееца. Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в него.