РАЗВИВАНЕ НА ЗЕЛЕНИ УМЕНИЯ ЗА ПО-ДОБРА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ

DEGREBE е проект, финансиран от Еразъм+, който има за цел да помогне на млади професионалисти и студенти в аграрния сектор да развият своите зелени и преносими умения.

Обучител ли сте? 

С намерение да проучите възможностите за игровизация в класната стая

Специалист на бъдещето ли сте? 

Работите или се обучавате в областта на аграрните науки

Multiplier event of Degrebe project in Hungary

Представяне на DEGREBE по време на семинар в София, България 

| idec | | Leave a Comment

DEGREBE като казус за иновативни методологии за обучение 

| idec | | Leave a Comment

Учене, преподаване и обучителна дейност 

1-во събитие за съвместно обучение на екипа в Лимасол, Кипър 

| idec | | Leave a Comment

Първа среща на партньорите в Будапеща 

| idec | | Leave a Comment

Проект DEGREBE № 2021-1-HU01-KA220-VET-000024924 е съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз.

Този уебсайт отразява възгледите само на автора и европееца. Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в него.