Multiplier event of Degrebe project in Hungary

The Kislépték Association organised a professional event on 21 February 2023 in Kecskemét, Hungary, in the framework of the DEGREBE Green Skills Development …

Представяне на DEGREBE по време на семинар в София, България 

На 23.11.2022 г. в Launchee Center в София Димитър Христов и Димитър Филипов от КСГЗ и Станислав Червенков и Теодора Сотирова от CEED, взеха участие в семина…

DEGREBE като казус за иновативни методологии за обучение 

По време на обучението за възрастни „Мениджър на проекти на ЕС“, организирано от IDEC в Пирея, нашият проект беше представен заради иновативните си подходи  …

Учене, преподаване и обучителна дейност 

Намиране на синергии и общи модели 🗺️ В началото на юни IDEC беше домакин на дейността по обучение, преподаване и обучение по проекта SMART VILLAGE – Разв…

1-во събитие за съвместно обучение на екипа в Лимасол, Кипър 

Партньорството на DEGREBE закри първото събитие за съвместно обучение на екипа в Лимасол, Кипър, организирано от Dekaplus Business Services.  Целта н…

Първа среща на партньорите в Будапеща 

DEGREBE стартира в Будапеща със среща с домакин координиращата организация Trebag миналия декември. ☑️ Развитие на Зелени Умения за по-добра квалификация …

DEGREBE Project No. 2021-1-HU01-KA220-VET-000024924 has been co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.​

This website reflects the views only of the author, and the European. Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.