ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Το DEGREBE είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Erasmus+ που στοχεύει να βοηθήσει νέους επαγγελματίες και φοιτητές στον αγροτικό τομέα να αναπτύξουν τις πράσινες και εγκάρσιες δεξιότητές τους.

Are you an educator?

Intending to explore the opportunities of gamification in your classrooms

Are you a Future Specialist?

Studying or working already in agricultural-related fields

DEGREBE Project No. 2021-1-HU01-KA220-VET-000024924 has been co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.​

This website reflects the views only of the author, and the European. Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.