ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Το DEGREBE είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Erasmus+ που στοχεύει να βοηθήσει νέους επαγγελματίες και φοιτητές στον αγροτικό τομέα να αναπτύξουν τις πράσινες και εγκάρσιες δεξιότητές τους.

Είστε εκπαιδευτικός; 

Σκοπεύετε να εξερευνήσετε τις δυνατότητες της παιχνιδοποίησης στις τάξεις σας

Είστε μελλοντικός ειδικός στον χώρο;

Σπουδάζετε ή εργάζεστε ήδη σε τομείς που σχετίζονται με τη γεωργία

Παρουσίαση του DEGREBE κατά τη διάρκεια ενός σεμιναρίου στη Σόφια, Βουλγαρία 

Το DEGREBE ως μελέτη περίπτωσης για καινοτόμες μεθοδολογίες μάθησης

Δραστηριότητα εκμάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης

1η Ημερίδα Κοινής Εκπαίδευσης Προσωπικού στη Λεμεσό, Κύπρος 

Πρώτη συνάντηση των εταίρων του προγράμματος στη Βουδαπέστη 

Το έργο DEGREBE 2021-1-HU01-KA220-VET-000024924 έχει συγχρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτή η ιστοσελίδα αντανακλά τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.