ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Το DEGREBE είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Erasmus+ που στοχεύει να βοηθήσει νέους επαγγελματίες και φοιτητές στον αγροτικό τομέα να αναπτύξουν τις πράσινες και εγκάρσιες δεξιότητές τους.

Είστε εκπαιδευτικός; 

Σκοπεύετε να εξερευνήσετε τις δυνατότητες της παιχνιδοποίησης στις τάξεις σας

Είστε μελλοντικός ειδικός στον χώρο;

Σπουδάζετε ή εργάζεστε ήδη σε τομείς που σχετίζονται με τη γεωργία

Multiplier event in Bulgaria

DEGREBE Multiplier event in Czech Republic

DEGREBE Multiplier event in Hungary

The external testing of DEGREBE materials

Multiplier event of Degrebe project in Cyprus

DEGREBE | 4ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

DEGREBE | 3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Transnational Partner’s Meeting in Piraeus

DEGREBE: Joint Staff training in Prague

DEGREBE | 2ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Το έργο DEGREBE 2021-1-HU01-KA220-VET-000024924 έχει συγχρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτή η ιστοσελίδα αντανακλά τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.