Ενημερωτική Εκδήλωση του έργου Degrebe στην Κύπρο

Published —

Στις 15 Φεβρουαρίου 2024, η Dekaplus διοργάνωσε εκδήλωση για την προβολή του Έργου DEGREBE και των αποτελεσμάτων του. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Καπετάνιος Οδύσσεια με κοινό-στόχο εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές, φορείς που συμμετέχουν σε πράσινες πρωτοβουλίες/πρακτικές και γεωργία.

Η ατζέντα της εκδήλωσης περιελάμβανε παρουσίαση των Αποτελεσμάτων του Έργου και συζητήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε στους συμμετέχοντες το Εκπαιδευτικό Υλικό DEGREBE που αναπτύχθηκε ως οπτικό μυθιστόρημα, καθώς και οι βασικές έννοιες που βρίσκονται στον Οδηγό Εκπαιδευτικών.

Η ενημερωτική εκδήλωση στην Κύπρο συγκέντρωσε εκπροσώπους των ομάδων-στόχων και ενδιαφερόμενων μερών, με στόχο τη διάδοση της ιδέας και των αποτελεσμάτων του έργου, ενισχύοντας έτσι τη μακροπρόθεσμη υιοθέτησή τους.

idec

idec