O projektu

DEGREBE je projekt financovaný programem Erasmus+, jehož cílem je pomoci mladým odborníkům a studentům v zemědělském sektoru rozvíjet jejich ekologické a průřezové dovednosti.

Proč jsme se rozhodli realizovat tento projekt?

Enviromentální záležitosti ovlivňují celou naši planetu a několik zavedených společností již změnilo svůj pohled na ekologii, zatímco začínající firmy získaly v posledním desetiletí velkou popularitu díky zavádění opatření šetrných k životnímu prostředí. Díky těmto novým přístupům společnosti hledají zaměstnance s dovednostmi v oblasti ekologie. Proto je zásadní rozvíjet zelené dovednosti právě u příslušníků generace Z, kteří teprve vstupují na trh práce. Projekt se zabývá jedním ze základních pilířů tohoto paradigmatu. Náš projekt se dále věnuje potřebě digitální transformace, tedy využití digitálních technologií pro pedagogické, administrativní, technické a organizační změny, což je pozoruhodný aspekt zejména kvůli pandemii COVID-19. 

Čeho chceme dosáhnout?

Chceme poskytnout komplexní znalosti o environmentálních a klimatických výzvách prostřednictvím rozvoje měkkých dovedností, které mohou pomoci při získávání a posilování zelených dovedností, a to zejména proto, že tyto dovednosti se pro budoucí generace stávají obzvláště důležitými. Mnoho firem bude od svých zaměstnanců vyžadovat, aby byli schopni prokázat znalosti týkající se těchto oblastí. Věříme, že důraz na zelené měkké dovednosti připraví budoucí uchazeče na efektivní sebeprezentaci na trhu práce.

Jaké jsou naše výsledky?

Máme v úmyslu vyvinout a realizovat:

  • digitální vzdělávací balíček ve formě online interaktivní hry pro studenty a mladé odborníky. 
  • příručku pro učitele a školitele. Příručka se bude zabývat myšlenkou gamifikace a tím, jak mohou učitelé tuto metodiku aplikovat ve své výuce.

Co můžeme říct o naší hře?

Zaměří se na rozvoj měkkých dovedností, které mohou přispět k získání nejdůležitějších zelených dovedností. Bude vycházet z rámce postaveného na hlavním příběhu a obsahovat pět různých znalostních okruhů. Každý okruh bude mít systém hodnocení, který pomůže s vyhodnocením získaných znalostí o nejdůležitějších měkkých dovednostech souvisejících se zelenými dovednostmi. Kromě toho bude struktura obsahovat rozhodovací stromy, které studentům umožní zamyslet se nad tím, co se naučili, výběrem z několika možností, které budou mít k dispozici. Tyto stromy budou ve vztahu k hlavnímu příběhu zabaleny do unikátního, gamifikovaného děje, který bude podobný hernímu zážitku poskytovanému vizuálními romány. Děj hotového digitálního nástroje bude vycházet z reálných scénářů, situací, příkladů a výzev týkajících se ochrany životního prostředí v zemědělském odvětví.

Žáci se budou moci sami rozhodnout, jak budou postupovat v příběhu, a zároveň budou prozkoumávat svět DEGREBE a stále více se seznamovat s koncepty zelených a průřezových dovedností.

Projekt DEGREBE č. 2021-1-HU01-KA220-VET-000024924 je spolufinancován programem Evropské unie Erasmus+.

Tyto webové stránky vyjadřují pouze názory autora a Evropské. Komise nemůže být činěna odpovědnou za jakékoli použití informací, které jsou v ní obsaženy.