Παρουσίαση του DEGREBE κατά τη διάρκεια ενός σεμιναρίου στη Σόφια, Βουλγαρία 

Published —

Στις 23.11.2022, στο Κέντρο Launchee στη Σόφια, οι Dimitar Hristov και Dimitar Filipov από το CSKC και οι Stanislav Chervenkov και Teodora Sotirova από το CEED, συμμετείχαν σε σεμινάριο που διοργάνωσε το CEED Βουλγαρίας. 

Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν οι στόχοι και τα καθήκοντα, καθώς και τα αποτελέσματα των ακόλουθων τριών έργων: 

  • DEGREBE 
  • Fight Climate Change (FCC)  
  • Joint Venture  

Τα έργα που παρουσιάστηκαν ανήκαν στη θεματική της κοινωνικής και πράσινης επιχειρηματικότητας. 

Ο Dimitar Filipov μίλησε για τους στόχους του έργου Degrebe, δίνοντας έμφαση στο ρόλο της παιχνιδοποίησης και στις επιχειρηματικές δεξιότητες της πράσινης οικονομίας. Παρουσιάστηκαν υποδειγματικές μελέτες περιπτώσεων από τις εκπαιδεύσεις και τις συναντήσεις των έργων Degrebe και FCC στις Βρυξέλλες και την Κύπρο. 

Ο Dimitar Hristov παρουσίασε το Fight Climate Change ως μέρος της στρατηγικής διάχυσης του προγράμματος και συμμετείχε σε πάνελ συζήτησης με θέμα “Προοπτικές για την ανάπτυξη της κοινωνικής και πράσινης επιχειρηματικότητας στη Βουλγαρία και την Ευρώπη”, όπου παρουσίασε το θέμα “Πράσινη επιχειρηματικότητα – επιχειρηματικές περιπτώσεις”. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης έγινε συζήτηση για τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ της παραδοσιακής και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Με βάση τις εργαλειοθήκες που ετοιμάζονται επί του παρόντος στο πλαίσιο του έργου FCC πρότεινε έναν ορισμό του όρου “πράσινη επιχειρηματικότητα” και έθεσε στο τραπέζι της συζήτησης το θέμα σχετικά με το ρόλο της πράσινης επιχειρηματικότητας στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, παρουσιάστηκαν δύο από τις μελέτες περιπτώσεων που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο αυτού του έργου και προβλήθηκαν τα αντίστοιχα βίντεο. 

idec

idec