Учене, преподаване и обучителна дейност 

Published —

Намиране на синергии и общи модели 🗺️

В началото на юни IDEC беше домакин на дейността по обучение, преподаване и обучение по проекта SMART VILLAGE – Развитие на бизнеси в селския туризъм чрез кръгова икономика и социални иновации 🌱

idec

idec