Δραστηριότητα εκμάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης

Published —

Βρίσκοντας συνέργειες και κοινά μοτίβα🗺️

Στις αρχές Ιουνίου, η IDEC φιλοξένησε τη δραστηριότητα εκμάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης του έργου SMART VILLAGE – Ανάπτυξη αγροτικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσω της κυκλικής οικονομίας και της κοινωνικής καινοτομίας.🌱

idec

idec