Το DEGREBE ως μελέτη περίπτωσης για καινοτόμες μεθοδολογίες μάθησης

Published —

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης ενηλίκων “Διαχειριστής έργου ΕΕ” που διοργανώθηκε από την IDEC στον Πειραιά 🇬🇷, παρουσιάστηκαν οι καινοτόμες προσεγγίσεις του έργου μας.💡 

Το Οπτικό Μυθιστόρημα ως νέα μεθοδολογία για τη διευκόλυνση της διαδικασίας μάθησης των νέων.💻

idec

idec