Σχετικά με το έργο

Το DEGREBE είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Erasmus+ που στοχεύει να βοηθήσει νέους επαγγελματίες και φοιτητές στον αγροτικό τομέα να αναπτύξουν τις πράσινες και εγκάρσιες δεξιότητές τους.

Γιατί αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε αυτό το έργο; 

Καθώς τα περιβαλλοντικά ζητήματα επηρεάζουν παγκοσμίως τον πλανήτη μας, αρκετές υπάρχουσες εταιρείες έχουν αλλάξει προοπτικές για να γίνουν πράσινες, ενώ οι νεοφυείς εταιρείες έχουν αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα με την εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον πολιτικών την τελευταία δεκαετία.

Λόγω αυτών των νέων εφαρμογών, οι εργοδότες αναζητούν υποψηφίους με νέες πράσινες δεξιότητες.

Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να αναπτυχθούν οι πράσινες δεξιότητες των μελών της Γενιάς Z που μόλις εισήλθαν στην αγορά εργασίας.

Το έργο πραγματεύεται έναν από τους βασικούς πυλώνες αυτού του παραδείγματος.

Επιπλέον, το έργο μας αντιμετωπίζει την ανάγκη για ψηφιακό μετασχηματισμό, τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για παιδαγωγικές, διοικητικές, τεχνικές και οργανωτικές αλλαγές, κάτι που είναι μια αξιοσημείωτη πτυχή ειδικά λόγω της πανδημίας COVID-19.  

Τι ελπίζουμε να πετύχουμε; 

Θέλουμε να παρέχουμε εις βάθος γνώση σχετικά με τις προκλήσεις του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής μέσω της απόκτησης και ενίσχυσης πράσινων μαλακών δεξιοτήτων, οι οποίες γίνονται ιδιαίτερα σημαντικές για τις μελλοντικές γενιές, καθώς πολλές εταιρείες θα απαιτήσουν από τους υπαλλήλους τους να είναι σε θέση να επιδείξουν δεξιότητες που σχετίζονται με τέτοια πεδία. Πιστεύουμε ότι η ιδιαίτερη εστίαση στις πράσινες ήπιες δεξιότητες θα ενισχύσει και θα οπλίσει τους μελλοντικούς υποψηφίους για μια αποτελεσματική αυτοεκπροσώπηση στην αγορά εργασίας.

Ποια είναι τα αποτελέσματά μας; 

Σκοπεύουμε να αναπτύξουμε και να εφαρμόσουμε:

  • ψηφιακό εκπαιδευτικό πακέτο, σε μορφή διαδικτυακού διαδραστικού παιχνιδιού, για φοιτητές και νέους επαγγελματίες.  
  • Ένας Οδηγός για δασκάλους και εκπαιδευτές. Το εγχειρίδιο θα διερευνήσει την ιδέα της παιχνιδιοποίησης και πώς αυτή η μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί από τους δασκάλους στις δικές τους τάξεις.

Τι μπορούμε να πούμε για το παιχνίδι μας; 

Θα επικεντρωθεί στην απόκτηση των πιο σημαντικών πράσινων μαλακών δεξιοτήτων.

Το εργαλείο θα βασίζεται σε ένα πλαίσιο δομημένο γύρω από την κύρια αφήγηση και θα περιέχει πέντε διαφορετικές βάσεις γνώσεων.

Κάθε βάση γνώσεων θα έχει ένα σύστημα αξιολόγησης, το οποίο θα βοηθά στην αξιολόγηση της συσσωρευμένης γνώσης σχετικά με τις πράσινες μαλακές δεξιότητες.

Επιπλέον, η δομή θα περιέχει δέντρα αποφάσεων που θα επιτρέπουν στους μαθητές να αναλογιστούν τι έχουν μάθει επιλέγοντας από έναν αριθμό επιλογών που έχουν στη διάθεσή τους. Αυτά τα δέντρα αποφάσεων θα είναι τυλιγμένα σε μια μοναδική, παιχνιδοποιημένη ιστορία, σε σχέση με την κύρια αφήγηση, η οποία θα είναι παρόμοια με την εμπειρία παιχνιδιού που παρέχουν τα οπτικά μυθιστορήματα. Η ιστορία του ολοκληρωμένου ψηφιακού εργαλείου θα βασίζεται σε σενάρια, καταστάσεις, παραδείγματα και προκλήσεις της πραγματικής ζωής όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος στον αγροτικό τομέα.

Οι μαθητές θα μπορούν να κάνουν τις δικές τους επιλογές για να προχωρήσουν με την ιστορία, εξερευνώντας τον κόσμο του DEGREBE και να εξοικειωθούν όλο και περισσότερο με τις πράσινες έννοιες και των εγκάρσιων δεξιοτήτων.

DEGREBE Project No. 2021-1-HU01-KA220-VET-000024924 az Európai Unió Erasmus+ programjának társfinanszírozásával

Ez a weboldal csak a szerző nézeteit tükrözi. Az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglalt információk bármilyen felhasználásáért.