TREBAG (Magyarország)

A Trebag Szellemi tulajdon- és Projektmenedzser Kft olyan magyar vállalkozás és Living Lab, amelynek kiterjedt helyi és regionális hálózata van a felnőttoktatás érdekeltjei és szereplői körében.

A Trebag a szakképzés egyik jelentős szereplője, fő érdekeltsége a fiatalok és az üzleti élet kapcsolata. A cégnek nagy háttértapasztalata, tudása és sok kapcsolata van ezen a téren, például:

 • szakképzési tananyagok és módszertan fejlesztése, ezen belül e-learning és játékosítás
 • oktatójátékok fejlesztése
 • képzések megtartása
 • a technológiaátadás és az innovációs lánc irányítása
 • kutatás-fejlesztési projektek
 • kutatás-fejlesztési tanácsadás
 • minőségbiztosítási tanácsadás
 • felnőttoktatás

DEKAPLUS (CIPRUS)

A DEKAPLUS képzéssel és vállalatvezetési tanácsadással foglalkozó szervezet, elsősorban a kis- és középvállalkozások vezető beosztású alkalmazottainak készségeit és kompetenciáit kívánja fejleszteni.

A DEKAPLUS számos rövid képzést ajánl a következő területeken:

 • termék és szolgáltatásfejlesztés
 • az innovációs kultúra fejlesztése
 • környezetvédelmi és fenntarthatósági menedzsment fejlesztés
 • élelmiszerhigiéniai és -biztonsági menedzsment
 • emberi erőforrás menedzsment
 • energiamenedzsment stb.

A DEKAPLUS aktívan vesz részt a KKV-kkal foglalkozó projektekben.  Ezeknek rendszerint célja az innovációs kultúra bevezetése a fenntarthatóság érdekében. A szervezet tevékenységének a középpontjában a fenntarthatóságot eredményező vállalkozás és üzleti modellek megvalósítása áll.


CZU (Cseh Köztársaság)

A CZU (prágai Cseh Agráregyetem) Közép-Európa egyik vezető agráregyeteme, a Cseh Köztársaság legkörnyezetvédőbb egyeteme. Nagy és folyamatosan fejlődő campusa kiváló lehetőségeket nyújt oktatásra és kutatásra.

A klasszikus mezőgazdaságon és erdészeten kívül az egyetem képzéseket kínál a bio-ökonómia, környezetvédelem, természetvédelem, fenntarthatóság, nemesítés, közgazdaságtan, informatika, vállalatvezetés, vidékfejlesztés, technológia és didaktika terén.

A projekt témája nagyon közel áll a CZU-hoz. A különféle tanszékeken és karokon dolgozó egyetemi szakemberek járatosak a projekt valamennyi témájában.


IDEC (Görögország)

Az IDEC S.A. olyan képzési tanácsadó cég, amely több mint 800 intézménnyel és körülbelül 300 változatos területeken működő szakértővel áll kapcsolatban Európa szerte, európai programok és kezdeményezések koordinátoraként vagy partnereként.

Az IDEC akkreditált centruma az élethosszig tartó tanulásnak, szervez in-service képzéseket tanároknak és szakképzőknek, iskolalátogatásokat, informális tanulási tevékenységeket kisiskolásoknak és szakiskolásoknak, képzést és elhelyezést biztosít a szakképzésben tanulóknak, és munkát keresőknek.

Az IDEC fő szakterülete:

 • vállalatvezetési tanácsadás
 • üzleti tervezés, vállalkozás, KKV-k
 • minőségbiztosítás, tanúsítás, az ECVET-re alapuló képzési anyagok
 • szoftver és multimédia fejlesztés
 • E-üzlet és E-kereskedelem

Szófiai Tudásváros (Bulgária)

A Szófiai Tudásváros klaszter célja részt venni és elősegíteni azt a folyamatot, amivel Szófia átalakítható hagyományos fővárosból tudásvárossá, ahol magas az életszínvonal, jó az irányítás, és támogatja a nyílt innovációs ökoszisztémát. A klaszter stratégiai célkitűzése saját tudásváros modelljének kialakítása, ami aztán nemzeti és régiós oktatási, tudományos kutatási, innovációs és vállalkozási centrummá változtatható.  

25 más klaszter közül a Szófiai Tudásváros klaszter kapott meghívást, hogy részt vehessen az ECCP „Towards Green Transition Facility” kezdeményezésében.

A Szófiai termékek és szolgáltatások öt fajtáját ajánlja:

 • IT infrastruktúra
 • IT szolgáltatások
 • üzletvezetési információs rendszerek
 • üzelti szolgáltatások
 • oktatás és képzés

Kislépték (Magyarország)

A KISLÉPTÉK Egyesület egy non-profit szervezet, aminek fő célja a helyi élelmiszertermelés támogatása, a hagyományos helyi tudás megőrzése, a kulturális sokszínűség növelése, és a falusi életforma népszerűsítése, valamint az önfoglalkoztatás segítése a fő célja. 

Célja fejleszteni a fenntartható és környezetbarát gazdálkodást, a helyi élelmiszer feldolgozást, a kistermelői élelmiszer előállító hálózatot, elterjeszteni a rövid élelmiszer láncot a jogszabályi keretek egyszerűsítésével, és segítséget nyújtani a helyi gazdáknak a piaci megjelenéshez. 

A szervezet szakmai partnere a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának. Szoros szakmai kapcsolatot tart fenn egyetemekkel, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központtal, és egyéb kutatóintézetekkel. Szakmai tanácsadóként együtt dolgozik közintézményekkel (például Agrárminisztérium).


DEGREBE Project No. 2021-1-HU01-KA220-VET-000024924 az Európai Unió Erasmus+ programjának társfinanszírozásával

Ez a weboldal csak a szerző nézeteit tükrözi. Az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglalt információk bármilyen felhasználásáért.