TREBAG (Ουγγαρία)

Η TREBAG Intellectual Property and Project Manager Ltd είναι μια Ουγγρική ιδιωτική εταιρεία και ζωντανό εργαστήριο με ένα τεράστιο δίκτυο σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο μεταξύ των ενδιαφερομένων και των παραγόντων στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Η TREBAG υπήρξε ένας σημαντικός παράγοντας στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης με κύριο επίκεντρο τη σύνδεση μεταξύ της νεολαίας και του επιχειρηματικού τομέα. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία, τεχνογνωσία και επαφές σε αυτόν τον τομέα, όπως:

 • Ανάπτυξη υλικού και μεθοδολογιών επαγγελματικής κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής μάθησης και του παιχνιδιού.
 • Σοβαρή ανάπτυξη παιχνιδιών.
 • Υλοποίηση εκπαίδευσης.
 • Εφαρμογή διαχείρισης της αλυσίδας μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας.
 • Διαχείριση διαφόρων έργων Ε&Α.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες Ε+Α και διαχείρισης καινοτομίας.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης ποιότητας.
 • Εκπαίδευση ενηλίκων.

DEKAPLUS (Κύπρος)

Ο DEKAPLUS είναι ένας οργανισμός κατάρτισης και παροχής συμβουλών επιχειρήσεων, που εστιάζει κυρίως στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων της διοίκησης των ΜΜΕ και του προσωπικού πρώτης γραμμής.

Η DEKAPLUS προσφέρει σύντομα επαγγελματικά μαθήματα στους ακόλουθους τομείς:

 • Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Ανάπτυξη κουλτούρας καινοτομίας.
 • Περιβαλλοντική διαχείριση και αειφόρος ανάπτυξη.
 • Διαχείριση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων.
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ;
 • Διαχείριση Ενέργειας κ.λπ.

Η DEKAPLUS συμμετέχει ενεργά σε έργα που αφορούν θέματα ΜΜΕ. Έχει συχνά προτείνει την εισαγωγή μιας κουλτούρας καινοτομίας για την υποστήριξη της βιωσιμότητας των ΜΜΕ. Η επιχειρηματικότητα και η εφαρμογή επιχειρηματικών μοντέλων που οδηγούν στη βιωσιμότητα είναι η βασική δραστηριότητα του οργανισμού.


CZU (Τσεχία)

Το Τσεχικό Πανεπιστήμιο Επιστημών της Ζωής της Πράγας είναι ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια βιοεπιστημών στην Κεντρική Ευρώπη και το πιο οικολογικό πανεπιστήμιο στην Τσεχική Δημοκρατία. Η μεγάλη και συνεχώς αναπτυσσόμενη πανεπιστημιούπολη προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες για εκπαίδευση και έρευνα.

Εκτός από τις κλασικές γεωπονικές και δασοπονικές σπουδές, το πανεπιστήμιο προσφέρει επίσης προγράμματα στη βιο-οικονομία, τις περιβαλλοντικές επιστήμες, την προστασία της φύσης, τους βιώσιμους πόρους, την ειδική εκτροφή, την οικονομία, την πληροφορική, τη διαχείριση, την αγροτική ανάπτυξη, την τεχνολογία και τη σχετική διδακτική.  

Το CZU είναι πολύ κοντά στα θέματα του έργου. Λόγω των διαφόρων σχολών και τμημάτων, οι ειδικοί του πανεπιστημίου καλύπτουν όλους τους τομείς που εμπλέκονται στο έργο.


IDEC (Ελλάδα)

Η IDEC S.A. είναι μια εταιρεία συμβούλων εκπαίδευσης που συνεργάζεται με περισσότερα από 800 ινστιτούτα σε όλη την Ευρώπη και με περίπου 300 ειδικούς σε συγκεκριμένους τομείς. Η IDEC έχει εκτενή εμπειρία σε ευρωπαϊκά έργα, είτε ως συντονιστής είτε ως εταίρος σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα και Πρωτοβουλίες.

Η IDEC είναι διαπιστευμένο ως κέντρο δια βίου μάθησης, διοργανώνοντας μαθήματα συνεχούς κατάρτισης για δασκάλους και εκπαιδευτές, επισκέψεις μελέτης και άτυπες δραστηριότητες μάθησης για μαθητές στην αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση, και παρέχει μαθήματα κατάρτισης και θέσεις εργασίας για φοιτητές στην επαγγελματική κατάρτιση και άτομα στην αγορά εργασίας.

Οι κύριοι τομείς εξειδίκευσης της IDEC είναι:

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης.
 • Επιχειρηματικός σχεδιασμός, επιχειρηματικότητα, ΜΜΕ.
 • Διαχείριση ποιότητας, πιστοποίηση, σχεδιασμός εκπαιδευτικού περιεχομένου με βάση το ECVET.
 • Ανάπτυξη λογισμικού και πολυμέσων.
 • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση;
 • Ηλεκτρονική επιχείρηση και ηλεκτρονικό εμπόριο.

SOFIA KNOWLEDGE CITY (Βουλγαρία)

Το όραμα του Cluster Sofia Knowledge City είναι να προωθήσει και να συμμετάσχει στη διαδικασία μετατροπής της Σόφιας από παραδοσιακή πρωτεύουσα σε Πόλη της Γνώσης που διατηρεί υψηλή ποιότητα ζωής και χρηστή διακυβέρνηση υποστηρίζοντας το ανοιχτό οικοσύστημα καινοτομίας. Ο στρατηγικός στόχος της συστάδας είναι να οικοδομήσει το δικό της μοντέλο για μια πόλη γνώσης και να τη μετατρέψει σε εθνικό και περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Το Cluster Sofia Knowledge City επιλέχθηκε ως ένα από τις συνολικά 25 άλλες συστάδες για να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία ECCP “Προς Διευκόλυνση Πράσινης Μετάβασης”.

Προσφέρει μια λίστα με πέντε κύριες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών:

 • Υποδομή πληροφορικής.
 • Υπηρεσίες ITC.
 • Συστήματα πληροφοριών διαχείρισης.
 • Επιχειρηματικές υπηρεσίες;
 • Εκπαίδευση και κατάρτιση.

Kislépték (Ουγγαρία)

Η Kislépték είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εργάζεται για την τοπική παραγωγή, διατηρώντας την παραδοσιακή τοπική γνώση, την πολιτιστική ποικιλομορφία, την εξυπηρέτηση της αγροτικής ζωής και την αυτοαπασχόληση.

Η Kislépték εργάζεται για την τοπική παραγωγή, διατηρώντας την παραδοσιακή τοπική γνώση, την πολιτιστική ποικιλομορφία, την εξυπηρέτηση της αγροτικής ζωής και την αυτοαπασχόληση. Στόχος της είναι η προώθηση της φιλικής προς το περιβάλλον γεωργίας, των τοπικών συστημάτων επεξεργασίας τροφίμων και λιανικής πώλησης, η εξάπλωση των σύντομων αλυσίδων εφοδιασμού με την απλούστευση του νομικού συστήματος και η βοήθεια των τοπικών αγροτών είναι η ένταξη στην αγορά.

Ο οργανισμός είναι επαγγελματίας συνεργάτης του Ουγγρικού Γεωργικού Επιμελητηρίου και έχει επαγγελματική επαφή και στενή, επαγγελματική σχέση με πανεπιστήμια, το Ερευνητικό Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και άλλα ερευνητικά ιδρύματα. Συνεργαζόμαστε με άλλους δημόσιους φορείς (π.χ.: Υπουργείο Γεωργίας, Υπουργείο Ανθρώπινου Δυναμικού, Εθνικό Γραφείο Ασφάλειας Τροφίμων) ως επαγγελματίες σύμβουλοι.


Το έργο DEGREBE 2021-1-HU01-KA220-VET-000024924 έχει συγχρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτή η ιστοσελίδα αντανακλά τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.