Πρώτη συνάντηση των εταίρων του προγράμματος στη Βουδαπέστη 

Published —

Η πρώτη συνάντηση του DEGREBE έγινε στη Βουδαπέστη, τον περασμένο Δεκέμβριο, με διοργανωτές την Trebag, συντονιστών του έργου. ☑️

Ανάπτυξη των πράσινων δεξιοτήτων για καλύτερη απασχολησιμότητα. 🌱

Στόχος της συνάντησης ήταν να δρομολογηθεί η στρατηγική της κοινοπραξίας για το πώς μπορούν οι νέοι που σπουδάζουν ή εργάζονται στον αγροτικό τομέα να βελτιώσουν τις πράσινες δεξιότητές 📗 τους μέσω μιας παιχνιδοποιημένης προσέγγισης. 🎮

Οι εταίροι έχουν ήδη παρουσιάσει προκλήσεις και ευκαιρίες που αφορούν τις συμμετέχουσες χώρες: Ουγγαρία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Τσεχία και Κύπρο. 

idec

idec