Επικοινωνήστε μαζί μας

Διεύθυνση:

Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 20, 2094 Hungary

Επικοινωνία:

Nora Kovesd – Project Manager

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Το έργο DEGREBE 2021-1-HU01-KA220-VET-000024924 έχει συγχρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτή η ιστοσελίδα αντανακλά τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.